Vi skapar familjär kommunikation för BB Stockholm Family.

BB Stockholm Family är ett Sveriges mest omtyckta varumärken inom specialistmödravård. Varje år tar vi fram Family Magazine, där intressanta reportage mixas med artiklar från den egna verksamheten. Målgruppen är kvinnor genom hela livet. Vi ansvarar för hela konceptet, allt från idé till layout och redaktionell text.

Vi hjälper Sveriges förskolor att stötta superhjältar.

ONLYFORHEROES är återförsäljare och tillverkare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. För att hjälpa lärare att peppa och stötta elever i förskolan producerade vi en empatisk och pedagogisk läromedelskatalog.

Vi hjälper White visa vägen till en mer hållbar värld.

Genom digital teknik och innovationer hittar White nya vägar för att bygga en hållbarare och mänskligare värld. Vi skapade en digital dynamisk presentation för att hjälpa dem att styra in sin omvärld på dessa vägar. Förutom presentationen skapade vi publicitet i media genom artiklar i bl a facktidningen Arkitekten.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!