Mindre ljus på oss.
Mer ljus på ditt projekt!

Vi är ett strategiskt och operativt kommunikationsföretag som varje dag jobbar på att göra skäl för vårt namn. Efter att ha genomfört ett hundratal kommunikationsprojekt har vi utvecklat ett arbetssätt som skapar stora värden, oavsett bransch eller typ av uppdrag.

Vår kärna är strategisk kommunikation, och vårt hjärta är att driva varje projekt med empati, engagemang och energi. Vi har fullt fokus på dig som uppdragsgivare, men vi sätter alltid dina slutkunder i centrum. Vi lyssnar noga på de behov du har för stunden, men vi utgår främst från dina långsiktiga affärskritiska utmaningar. Och vi ser alltid till att leverera i tid, utifrån budget och med det resultat du kräver.

Vi arbetar agilt, flexibelt och kan snabbt sätta ihop större dynamiska arbetsteam om ett projekt kräver det. Vi har oftast mycket långa relationer med våra kunder, och vårt mål är att du också ska känna att vi är vad vi heter. Att vi är Makalösa.