Tag: workshop


En presentation om att bygga en hållbarare och mänskligare värld

5th juni

WHITE ARKITEKTER. Det som från början startade som ett varumärkesarbete resulterade senare i en klickbar presentation vars uppgift blev att föra ut budskapet hur White Arkitekter genom digital teknik och nya innovationer hittar nya vägar för att bygga en hållbarare och mänskligare värld. Parallellt med presentationen skapades publicitet i media genom artiklar i bl a facktidningen Arkitekten.