Tag: Tidskrift


Aktiv rådgivning minskar risken för HPV

4th februari

Man brukar tala om tre steg för att minska risken att insjukna i livmoderhalscancer: Cellprovtagning, kondomanvändning och vaccination. Livmoderhalscancer orsakas av humant papillom-virus, HPV.

Barnmorskan Märta Widenbrant skriver i Jordemodern nr 11 2012 att barnmorskor måste ta en mer aktiv roll i det rådgivande mötet med kvinnan. Hon skriver vidare att ”I dag handlar det om att i efterhand hantera konsekvenserna av cellförändringar. Genom att verka proaktivt och engagera oss mer i åtgärder som kan förebygga livmoderhalscancer, kan vi öka kunskapen och minska antalet kvinnor som insjuknar. Genom att ställa rätt frågor och ge en bra information väljer ungefär hälften av alla kvinnor att vaccinera sig”.

Makalösa är en del av Jordemoderns redaktion som ansvarig för layout, formgivning och bildidéer.Pigg hundratjugosexåring i ny design

14th januari

Jordemodern som är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning utkom med sitt allra första nummer år 1888. Från och med nr 1 2013 har den 126-åriga tidskriftens framsida fått ett nytt utseende. Ett viktigt önskemål från förbundet var att behålla Jordemoderns logo i frakturstil från 1888 när tidningen startades. Första nummer med omslag i ny design är januari-februari nr 1-2 2013, tema reseberättelser.

Jordemodern når ut till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet, i stort sett landets alla barnmorskor, och till prenumeranter; bibliotek, vårdhögskolor, kliniker samt andra aktörer inom vården för kvinnors hälsa i Sverige och Norden. Tidskriftens innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten. Läs mer på barnmorskeforbundet.se

 Nyhet! Sjöbefälen

12th mars

Nya publikationen Sjöbefälen är det senaste tillskottet i utbudet av Sveriges tidskrifter. I februari 2012 landade den nydesignade tidskriften hos sina läsare. När Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening gick samman för att skapa ett starkare förbund följde också uppgiften att göra om förbundens två medlemstidningar till en gemensam publikation. Utgångsläget var att hitta ett uppdaterat och engagerande uttryck, att göra tidskriftens innehåll intressant och relevant för förbundets medlemmar. Sjöbefälen är medlem av Sveriges Tidskrifter.

Makalösa har tagit fram formspråk för tidskriften Sjöbefälen. Anslaget står på klassisk bas med traditionell typografi och layout, men innehåller också mer oväntade inslag som ger tidskriften en modern och aktuell känsla.Redesign Officerstidningen

28th januari

Officerstidningen är Officersförbundets medlemstidning som kommer ut med nio nummer per år. Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän eller officerer som är antställda hos Försvarsmakten samt för dem som studerar till yrkesofficer.

Makalösa har gjort en redesign av Officerstidningens visuella identitet. Utgångsläget var att ge tidningen en uppdaterad form som i högre grad kan tilltala de yngre medlemmarna i förbundet.