Tag: Tidning


Det man binglar blir man bra på!

16th mars

Lagom till höstterminen 2015 kan Sveriges elever i åk 1–6 börja bingla. Bingel är ett digitalt läromedel – en fiktiv ö-värld som innehåller färdighetsträning i svenska, matematik och engelska. Läraren har tydlig överblick på elevernas resultat och kan ge individuella uppgifter till varje elev. Bingel har utvecklats av Sanoma utbildning i Belgien där det mycket framgångsrikt har använts i skolor under flera år.

– Bingel är digital färdighetsträning, som på ett nytt och roligt sätt stimulerar eleverna att träna och därmed lära sig mer, säger Susann Jansson som är förlagsredaktör med digitalt fokus på Sanoma Utbildning.

Varje elev skapar sin egen bingelkompis – sin avatar. Eleven kan forma hur avataren ser ut genom att exempelvis byta tillbehör mot sina intjänade pingping, såsom ny frisyr, hatt eller kläder. Pingping är en form av poäng som man kan byta till sig saker till sin … Read More »Nyheter från BB Stockholm om graviditet och förlossning

24th oktoberAktiv rådgivning minskar risken för HPV

4th februari

Man brukar tala om tre steg för att minska risken att insjukna i livmoderhalscancer: Cellprovtagning, kondomanvändning och vaccination. Livmoderhalscancer orsakas av humant papillom-virus, HPV.

Barnmorskan Märta Widenbrant skriver i Jordemodern nr 11 2012 att barnmorskor måste ta en mer aktiv roll i det rådgivande mötet med kvinnan. Hon skriver vidare att ”I dag handlar det om att i efterhand hantera konsekvenserna av cellförändringar. Genom att verka proaktivt och engagera oss mer i åtgärder som kan förebygga livmoderhalscancer, kan vi öka kunskapen och minska antalet kvinnor som insjuknar. Genom att ställa rätt frågor och ge en bra information väljer ungefär hälften av alla kvinnor att vaccinera sig”.

Makalösa är en del av Jordemoderns redaktion som ansvarig för layout, formgivning och bildidéer.AutoCurious

18th januari

År 2006 beslutade EU att genomföra projektet AutoCure, ett forskningsprojekt i Europa med fler än 100 forskare från tolv EU-länder. Syftet var att sprida kunskap om genetik, immunologi och biobanker för att öka intresset för autoimmuna sjukdomar och nya effektiva behandlingsmetoder.

Makalösa var delaktiga i det sameuropeiska projektet och producerade tidningen AutoCurious som distribuerades till alla AutoCure’s partners i Europa.Pigg hundratjugosexåring i ny design

14th januari

Jordemodern som är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning utkom med sitt allra första nummer år 1888. Från och med nr 1 2013 har den 126-åriga tidskriftens framsida fått ett nytt utseende. Ett viktigt önskemål från förbundet var att behålla Jordemoderns logo i frakturstil från 1888 när tidningen startades. Första nummer med omslag i ny design är januari-februari nr 1-2 2013, tema reseberättelser.

Jordemodern når ut till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet, i stort sett landets alla barnmorskor, och till prenumeranter; bibliotek, vårdhögskolor, kliniker samt andra aktörer inom vården för kvinnors hälsa i Sverige och Norden. Tidskriftens innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten. Läs mer på barnmorskeforbundet.se

 Nyhet! Sjöbefälen

12th mars

Nya publikationen Sjöbefälen är det senaste tillskottet i utbudet av Sveriges tidskrifter. I februari 2012 landade den nydesignade tidskriften hos sina läsare. När Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening gick samman för att skapa ett starkare förbund följde också uppgiften att göra om förbundens två medlemstidningar till en gemensam publikation. Utgångsläget var att hitta ett uppdaterat och engagerande uttryck, att göra tidskriftens innehåll intressant och relevant för förbundets medlemmar. Sjöbefälen är medlem av Sveriges Tidskrifter.

Makalösa har tagit fram formspråk för tidskriften Sjöbefälen. Anslaget står på klassisk bas med traditionell typografi och layout, men innehåller också mer oväntade inslag som ger tidskriften en modern och aktuell känsla.Uppdaterade nyheter om Fujitsu

13th januari

Fujitsus kundtidning Updated ger ett aktuellt och greppbart intryck av vad som är på gång inom koncernen. Fujitsu ville skapa ett forum där både kunder och anställda kan överblicka företagets komplexa utbud av lösningar. Innehållet i Updated utgår från ett tema med problematik, frågeställningar och forskning, ingångar som kan kännas angelägna för t ex en beslutsfattare.

Makalösa har tagit fram formspråk för Updated samt ansvarar för tidningens redaktion och artiklar.The Ciber News Journal

11th januari

The Ciber News Journal är ett varumärkesbyggande kundtidningskoncept skapat för IT-företaget Ciber. Kundtidningen utgör en informativ kanal för den som är intresserad av vad företaget Ciber kan erbjuda i form av kunskap, mervärden och tjänster.

Makalösa tog fram formspråk och ansvarade för produktionen av tidningen The Ciber News Journal.Redesign Officerstidningen

28th januari

Officerstidningen är Officersförbundets medlemstidning som kommer ut med nio nummer per år. Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän eller officerer som är antställda hos Försvarsmakten samt för dem som studerar till yrkesofficer.

Makalösa har gjort en redesign av Officerstidningens visuella identitet. Utgångsläget var att ge tidningen en uppdaterad form som i högre grad kan tilltala de yngre medlemmarna i förbundet.