Tag: powerpoint


En presentation om att bygga en hållbarare och mänskligare värld

5th juni

WHITE ARKITEKTER. Det som från början startade som ett varumärkesarbete resulterade senare i en klickbar presentation vars uppgift blev att föra ut budskapet hur White Arkitekter genom digital teknik och nya innovationer hittar nya vägar för att bygga en hållbarare och mänskligare värld. Parallellt med presentationen skapades publicitet i media genom artiklar i bl a facktidningen Arkitekten.En ny lärprocess

27th mars

PTK. PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten på arbetsmarknaden. Utbildningsverksamheten omformas i enlighet med en ny lärprocess. AB Huset Makalösa har tillsammans med PTK deltagit i ett strukturprojekt som syftar till att ge kursledare ett kommunikativt verktyg som ska göra det enkelt att hitta och ge svar på varför den nya processen leder till ett bättre resultat.En koncernpresentation i flex

20th september

Vem vill höra vad? Vad ska den som lyssnar få med sig? Vilken blir upplevelsen av Praktikertjänst när man hört presentationen? Allt med målsättningen att öka rekryteringen och ytterligare stärka bilden av Praktikertjänst.