Tag: kataloger


Nyhet! Läromedelskataloger 2013

25th januari

Sanoma Utbildning förser Sveriges elever i alla åldrar med läromedel inom sju olika områden. Läromedel kan beställas via tryckta kataloger eller online på sanomautbildning.se

Makalösa har tagit fram form- och bildspråk samt producerat 2013 års kataloger.Sanoma utbildning

15th januari

Sanoma Utbildning som är ett Sveriges ledande läromedelsförlag förser Sveriges elever i alla åldrar med läromaterial inom sju olika områden: Förskola och grundskola Fk–6, samhällsvetenskap och företagsekonomiska ämnen, engelska och moderna språk, svenska från åk 4 till och med gy/vux och sfi/svenska som andraspråk, matematik och naturvetenskapliga ämnen, vård och omsorg samt högskola och näringsliv.

Makalösa har tagit fram form- och bildspråk samt producerat 2012 års kataloger.