Tag: innehåll


Ökande trend för antalet förlossningar på BB Stockholm

8th augusti

Under 2013 föddes 4 146 barn och 4111 förlossningar skedde på BB Stockholm vilket motsvarar cirka 14,1 procent av länets alla förlossningar. En ökning med 3,5 procent jämfört med föregående år (3 972 förlossningar).Sanoma Utbildning Läromedel 2014 Sexan till nian

2nd aprilOikocredit gör skillnad med dina sparpengar – en ljusare framtid för fler

24th februariAtt välja avancerad sjukvård i hemmet

2nd maj

Praktikertjänst Handengeriatriken ASIH vårdar svårt sjuka personer i deras eget hem, i Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Haninge kommuner.Synchronizing Healthcare

22nd januari

CompuGroup Medical levererar IT till hälso- och sjukvård i hela världen. Rätt information, till rätt person i rätt tid ger en effektivare verksamhet och inte minst en patientsäkrare vård.

Ett omfattande tjänsteutbud för en krävande verklighet. CGMs produktportfölj är uppbyggd för att tillgodose stora delar av vårdkedjan. Företagets specialiserade lösningar har kunder inom regioner och landsting, privatmottagningar, laboratorier, skol- och företagshälsovård. Oavsett område har alla lösningar gemensamt att de optimerar informationsflöden. På så sätt frigörs tid för personalen att fokusera på sina respektive specialiteter och arbetet kan bedrivas effektivare med ökad vårdkvalitet.

Makalösa har gjort bildval, form och innehåll till ett flertal broschyrer enligt CGMs övergripande grafiska identitet.Nyhet! cevitacare.se

15th januari

CevitaCare är ett privatägt vårdföretag, som startades av Docent Folke Flam och Medicine Doktor Steffan Lundberg. Idag har Cevita Care vuxit till att omfatta flertalet mottagningar och tre verksamhetsområden. De fyra grundpelarna i CevitaCare’s verksamhet är kompetens, medicinsk säkerhet, omtanke och värme – värden som även ska prägla företagets kommunikation utåt. Hösten 2012 lanserades cevitacare.se som en gemensam plattform för de olika verksamheterna inom bolaget.

Makalösas uppdrag var att skapa ett cevitacare.se som å ena sidan kunde fungera som bas för ett modernt och snabbväxande vårdföretag bestående av flera dotterbolag och å andra sidan vara en sammanhållande, trygg och informativ källa för de besökare som kommer till webbsidan. En viktig uppgift var att skapa en dynamisk balans mellan företagets hårda och mjuka värden – kompetens och medicinsk säkerhet i överensstämmelse med omtanke och värme. Besökarna på sidan möts av moderbolaget CevitaCare och … Read More »Presentera det som är viktigast just där och då

4th september

Med hjälp av vår metodik kan du säkerställa att du pratar om det som mottagaren är intresserad av. Vi visar hur du kan tala utifrån målgruppens önskemål och frågeställningar och anpassa presentationen efter hand. Och hur en genomtänkt struktur kan skapa merförsäljning och vara ett pålitligt verktyg för att kommunicera det som är viktigast just där och då.

I linje med vår filosofi skräddarsyr vi varje seminarium utifrån dig och dina kollegors utmaningar när det gäller personlig framställning. Välkommen att ringa oss på 08-615 16 60 så berättar vi mer om Frukostseminarium med innehåll.Gör det sjuka så friskt som möjligt

20th augusti

Handengeriatriken stödjer det friska – både i vården och i verksamheten. Att motverka ohälsa och göra det sjuka så friskt som möjligt, med minimerade risker för patienten vid undersökning och behandling, är det övergripande målet. Resurserna inriktas på att stödja det friska och bidra till att patienterna uppnår en så god livskvalitet som möjligt. Arbetet och inställningen präglas av ledorden tillgänglighet, kompetens och respekt. Höga mål, kräver en noggrannhet i utförandet, men också i uppföljningen, kvalitetsbokslutet visar hur väl de uppställda målen har uppnåtts.

Handengeriatriken är en geriatrisk specialistverksamhet som sedan många år bedrivit geriatrisk och palliativ vård inom Praktikertjänstkoncernen. Den geriatriska verksamheten omfattar två slutenvårdsenheter för akutgeriatrik och rehabilitering, samt öppenvårdverksamhet med Hemrehabilitering, Dagrehabilitering och Minnesmottagning.

Makalösa har valt bilder, gjort formspråk och innehåll till Handengeriatriken Kvalitetsbokslut 2011.Ditt resemedicinska centrum

22nd december

CityAkuten vet vilket vaccin du behöver, vart du än ska åka i världen. Wasa Vaccination har alla vaccin i lager och alltid infektionsläkare på plats. Budskapet lyder ”Vaccinera dig tryggt hos oss – ditt resemedicinska centrum. Solen är inte det enda du måste skydda dig mot.”

Makalösa har tagit fram form och innehåll till annons publicerad i När & Fjärran.