Tag: healthcare


BB Stockholm Årsrapport 2011

30th augusti

Årsrapporten presenterar verksamheten i korta drag och riktar sig till medarbetare inom bolaget, ägare, samarbetspartners, beställare och politiker.Gör det sjuka så friskt som möjligt

20th augusti

Handengeriatriken stödjer det friska – både i vården och i verksamheten. Att motverka ohälsa och göra det sjuka så friskt som möjligt, med minimerade risker för patienten vid undersökning och behandling, är det övergripande målet. Resurserna inriktas på att stödja det friska och bidra till att patienterna uppnår en så god livskvalitet som möjligt. Arbetet och inställningen präglas av ledorden tillgänglighet, kompetens och respekt. Höga mål, kräver en noggrannhet i utförandet, men också i uppföljningen, kvalitetsbokslutet visar hur väl de uppställda målen har uppnåtts.

Handengeriatriken är en geriatrisk specialistverksamhet som sedan många år bedrivit geriatrisk och palliativ vård inom Praktikertjänstkoncernen. Den geriatriska verksamheten omfattar två slutenvårdsenheter för akutgeriatrik och rehabilitering, samt öppenvårdverksamhet med Hemrehabilitering, Dagrehabilitering och Minnesmottagning.

Makalösa har valt bilder, gjort formspråk och innehåll till Handengeriatriken Kvalitetsbokslut 2011.Ditt resemedicinska centrum

22nd december

CityAkuten vet vilket vaccin du behöver, vart du än ska åka i världen. Wasa Vaccination har alla vaccin i lager och alltid infektionsläkare på plats. Budskapet lyder ”Vaccinera dig tryggt hos oss – ditt resemedicinska centrum. Solen är inte det enda du måste skydda dig mot.”

Makalösa har tagit fram form och innehåll till annons publicerad i När & Fjärran.