Tag: design


Svenska Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande

8th augusti

Syftet med 10-punktsprogrammet är att med stöd av vetenskap, klinisk erfarenhet, ett etiskt förhållningssätt samt sexuella och reproduktiva rättigheter beskriva Svenska Barnmorskeförbundets syn på vad som är God vård i samband med barnafödande.Ökande trend för antalet förlossningar på BB Stockholm

8th augusti

Under 2013 föddes 4 146 barn och 4111 förlossningar skedde på BB Stockholm vilket motsvarar cirka 14,1 procent av länets alla förlossningar. En ökning med 3,5 procent jämfört med föregående år (3 972 förlossningar).Sanoma Utbildning Läromedel 2014 Sexan till nian

2nd aprilSanoma Utbildning Läromedel 2014 Fyran till sexan

31st marsOikocredit gör skillnad med dina sparpengar – en ljusare framtid för fler

24th februariNyhet! Läromedelskataloger 2013

25th januari

Sanoma Utbildning förser Sveriges elever i alla åldrar med läromedel inom sju olika områden. Läromedel kan beställas via tryckta kataloger eller online på sanomautbildning.se

Makalösa har tagit fram form- och bildspråk samt producerat 2013 års kataloger.Synchronizing Healthcare

22nd januari

CompuGroup Medical levererar IT till hälso- och sjukvård i hela världen. Rätt information, till rätt person i rätt tid ger en effektivare verksamhet och inte minst en patientsäkrare vård.

Ett omfattande tjänsteutbud för en krävande verklighet. CGMs produktportfölj är uppbyggd för att tillgodose stora delar av vårdkedjan. Företagets specialiserade lösningar har kunder inom regioner och landsting, privatmottagningar, laboratorier, skol- och företagshälsovård. Oavsett område har alla lösningar gemensamt att de optimerar informationsflöden. På så sätt frigörs tid för personalen att fokusera på sina respektive specialiteter och arbetet kan bedrivas effektivare med ökad vårdkvalitet.

Makalösa har gjort bildval, form och innehåll till ett flertal broschyrer enligt CGMs övergripande grafiska identitet.Nyhet! cevitacare.se

15th januari

CevitaCare är ett privatägt vårdföretag, som startades av Docent Folke Flam och Medicine Doktor Steffan Lundberg. Idag har Cevita Care vuxit till att omfatta flertalet mottagningar och tre verksamhetsområden. De fyra grundpelarna i CevitaCare’s verksamhet är kompetens, medicinsk säkerhet, omtanke och värme – värden som även ska prägla företagets kommunikation utåt. Hösten 2012 lanserades cevitacare.se som en gemensam plattform för de olika verksamheterna inom bolaget.

Makalösas uppdrag var att skapa ett cevitacare.se som å ena sidan kunde fungera som bas för ett modernt och snabbväxande vårdföretag bestående av flera dotterbolag och å andra sidan vara en sammanhållande, trygg och informativ källa för de besökare som kommer till webbsidan. En viktig uppgift var att skapa en dynamisk balans mellan företagets hårda och mjuka värden – kompetens och medicinsk säkerhet i överensstämmelse med omtanke och värme. Besökarna på sidan möts av moderbolaget CevitaCare och … Read More »Prata om sex och preventivmedel

11th januari

”Prata med oss om sex och preventivmedel, vi är experter” är ett av budskapen i BB Stockholm Family’s webkampanj som pågår under januari 2013. Utmaningen var att hitta ett tilltal som väcker de ungas intresse och engagemang att orka och våga kliva över tröskeln till ett kostnadsfritt drop in-besök om sex och preventivmedel.

BB Stockholm Family välkomnar unga mellan 13 och 23 år att göra ett kostnadsfritt drop in-besök (tidsbeställning) hos på deras ungdomsmottagning. Där arbetar barnmorska, kurator och gynekolog tillsammans för att stötta och hjälpa den som t ex behöver preventivmedel, vill göra klamydiatest eller är orolig över graviditet.

Makalösa har tagit fram budskap och formspråk samt producerat banners.

 Världens bästa investering

20th september

Det som började med en idé för att bekämpa fattigdom vid Världskyrkomötet i Uppsala 1968 – är idag en världsomspännande finansiell institution som med hjälp av 45 000 investerare och 900 projektpartners ger 26 miljoner männi­skor i 70 utvecklingsländer möjlighet till bättre levnadsvillkor.

Oikocredit är en av världens största finansiärer av utvecklingsprojekt med privat kapital som tillhandahåller lån och riskkapital till entreprenörer genom lokala mikrofinansorganisationer, och direkt till kooperativ, fairtrade och sociala företag runt om i världen. Sedan starten 1975 har investe­rarna erbjudits möjlighet till dubbel avkastning på sitt kapital – den sociala avkastningen som består i förbättrade levnadsvillkor för miljoner människor och den finansiella avkastningen som historiskt varit 2% per år. 2008 öppnade Oikocredit det svenska kontoret för att kunna erbjuda bästa service till sina investerare.

Makalösa har tagit fram form och innehåll till annonsen som gick i tidningen Omvärlden.