Tag: budskap


Så här enkelt remitterar du till oss

24th januari

Vårdvalet förväntas medföra att fler patienter kommer att vårdas hemma. För att möjliggöra detta har kriterierna för inskrivning i ASIH breddats. De patienter som nu har möjlighet att remitteras till ASIH är de som inte kan ta sig till en mottagning eller vårdcentral för att få vård. Löwet ASIH har i sitt upptagningsområde skickat en informationsbroschyr till remittenter om de nya reglerna. Det tydliga budskapet lyder ”Så här enkelt remitterar du till oss”.

Löwet ASIH utför Avancerad Sjukvård i Hemmet i västra och nordvästra Stockholm samt Specialicerad Palliativ Slutenvård (SPSV) för patienter i hela Stockholms län.Verksamheten är bemannad dygnet runt och alltid tillgänglig för remittenter och patienter. Vårdinsatsen består av ett multiprofessionellt team av läkare, sjuk­sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist och undersköterska. Vården utförs – oavsett om den sker i patientens hem eller på palliativ avdelning – med kompetens, respekt, ansvar och … Read More »Synchronizing Healthcare

22nd januari

CompuGroup Medical levererar IT till hälso- och sjukvård i hela världen. Rätt information, till rätt person i rätt tid ger en effektivare verksamhet och inte minst en patientsäkrare vård.

Ett omfattande tjänsteutbud för en krävande verklighet. CGMs produktportfölj är uppbyggd för att tillgodose stora delar av vårdkedjan. Företagets specialiserade lösningar har kunder inom regioner och landsting, privatmottagningar, laboratorier, skol- och företagshälsovård. Oavsett område har alla lösningar gemensamt att de optimerar informationsflöden. På så sätt frigörs tid för personalen att fokusera på sina respektive specialiteter och arbetet kan bedrivas effektivare med ökad vårdkvalitet.

Makalösa har gjort bildval, form och innehåll till ett flertal broschyrer enligt CGMs övergripande grafiska identitet.Vi möter dig där du är

15th januari

I januari 2013 har BB Stockholm Family synts med annonsering i Stockholms tunnelbana. Budskapet Gravid, kär och galen eller nyfödd? Vi möter dig där du är vänder sig till människor i alla åldrar och dess olika utgångslägen. BB Stockholm Family’s filosofi är att se alla människors behov vilket är en grundläggande förutsättning för god vård. Vården utformas så att man i alla möten blir sedd och respekterad. Det är viktigt för kvinnor att vara delaktiga och kunna fatta beslut runt sitt val av preventivmedel, sin graviditet, födande och att få kontinuitet i kontakten med vården.

BB Stockholms verksamhet består av barnmorskemottagningar, barnavårdscentral, ungdomsmottagning, preventivmedel och drop in. Mottagningar finns i City, Ekerö, Gamla Stan och Kungsholmen.

Makalösa har tagit fram budskap och formspråk för kampanjen.

 Prata om sex och preventivmedel

11th januari

”Prata med oss om sex och preventivmedel, vi är experter” är ett av budskapen i BB Stockholm Family’s webkampanj som pågår under januari 2013. Utmaningen var att hitta ett tilltal som väcker de ungas intresse och engagemang att orka och våga kliva över tröskeln till ett kostnadsfritt drop in-besök om sex och preventivmedel.

BB Stockholm Family välkomnar unga mellan 13 och 23 år att göra ett kostnadsfritt drop in-besök (tidsbeställning) hos på deras ungdomsmottagning. Där arbetar barnmorska, kurator och gynekolog tillsammans för att stötta och hjälpa den som t ex behöver preventivmedel, vill göra klamydiatest eller är orolig över graviditet.

Makalösa har tagit fram budskap och formspråk samt producerat banners.

 Världens bästa investering

20th september

Det som började med en idé för att bekämpa fattigdom vid Världskyrkomötet i Uppsala 1968 – är idag en världsomspännande finansiell institution som med hjälp av 45 000 investerare och 900 projektpartners ger 26 miljoner männi­skor i 70 utvecklingsländer möjlighet till bättre levnadsvillkor.

Oikocredit är en av världens största finansiärer av utvecklingsprojekt med privat kapital som tillhandahåller lån och riskkapital till entreprenörer genom lokala mikrofinansorganisationer, och direkt till kooperativ, fairtrade och sociala företag runt om i världen. Sedan starten 1975 har investe­rarna erbjudits möjlighet till dubbel avkastning på sitt kapital – den sociala avkastningen som består i förbättrade levnadsvillkor för miljoner människor och den finansiella avkastningen som historiskt varit 2% per år. 2008 öppnade Oikocredit det svenska kontoret för att kunna erbjuda bästa service till sina investerare.

Makalösa har tagit fram form och innehåll till annonsen som gick i tidningen Omvärlden.

 

 

 Presentera det som är viktigast just där och då

4th september

Med hjälp av vår metodik kan du säkerställa att du pratar om det som mottagaren är intresserad av. Vi visar hur du kan tala utifrån målgruppens önskemål och frågeställningar och anpassa presentationen efter hand. Och hur en genomtänkt struktur kan skapa merförsäljning och vara ett pålitligt verktyg för att kommunicera det som är viktigast just där och då.

I linje med vår filosofi skräddarsyr vi varje seminarium utifrån dig och dina kollegors utmaningar när det gäller personlig framställning. Välkommen att ringa oss på 08-615 16 60 så berättar vi mer om Frukostseminarium med innehåll.Gör det sjuka så friskt som möjligt

20th augusti

Handengeriatriken stödjer det friska – både i vården och i verksamheten. Att motverka ohälsa och göra det sjuka så friskt som möjligt, med minimerade risker för patienten vid undersökning och behandling, är det övergripande målet. Resurserna inriktas på att stödja det friska och bidra till att patienterna uppnår en så god livskvalitet som möjligt. Arbetet och inställningen präglas av ledorden tillgänglighet, kompetens och respekt. Höga mål, kräver en noggrannhet i utförandet, men också i uppföljningen, kvalitetsbokslutet visar hur väl de uppställda målen har uppnåtts.

Handengeriatriken är en geriatrisk specialistverksamhet som sedan många år bedrivit geriatrisk och palliativ vård inom Praktikertjänstkoncernen. Den geriatriska verksamheten omfattar två slutenvårdsenheter för akutgeriatrik och rehabilitering, samt öppenvårdverksamhet med Hemrehabilitering, Dagrehabilitering och Minnesmottagning.

Makalösa har valt bilder, gjort formspråk och innehåll till Handengeriatriken Kvalitetsbokslut 2011.