PuMa

PuMa står för Publish Management. En modell för att få kontroll över din trycksaksproduktion och sänka dina kostnader för skilda marknadsaktiviteter. Genom att analysera svaren från de olika frågeställningarna kvalitet, kostnad, kvantitet och kompetens, finns mycket att lära. Och tid och pengar att tjäna för dig som kund.