Gör det sjuka så friskt som möjligt


Posted on 20th augusti, by admin in Okategoriserade. No Comments

 

Handengeriatriken stödjer det friska – både i vården och i verksamheten. Att motverka ohälsa och göra det sjuka så friskt som möjligt, med minimerade risker för patienten vid undersökning och behandling, är det övergripande målet. Resurserna inriktas på att stödja det friska och bidra till att patienterna uppnår en så god livskvalitet som möjligt. Arbetet och inställningen präglas av ledorden tillgänglighet, kompetens och respekt. Höga mål, kräver en noggrannhet i utförandet, men också i uppföljningen, kvalitetsbokslutet visar hur väl de uppställda målen har uppnåtts.

Handengeriatriken är en geriatrisk specialistverksamhet som sedan många år bedrivit geriatrisk och palliativ vård inom Praktikertjänstkoncernen. Den geriatriska verksamheten omfattar två slutenvårdsenheter för akutgeriatrik och rehabilitering, samt öppenvårdverksamhet med Hemrehabilitering, Dagrehabilitering och Minnesmottagning.

Makalösa har valt bilder, gjort formspråk och innehåll till Handengeriatriken Kvalitetsbokslut 2011.

HandengeriatrikenCase1-1HandengeriatrikenCase1-2
Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *